Stema Transport grundades som enskild firma år 1987 av Lennart Carlsson. 1999 ombildades firman till aktiebolag med delat ägarskap mellan Lennarth Carlsson och Stefan Carlsson. Då hade vi namnet L&S Transport AB.  2011 sålde Lennarth sin andel till Mattias Sunesson. I samband med detta bytte vi namn till Stema Transport AB.

På Stema Transport finns 21 anställda. Stema Transport strävar efter att ha nya fordon för ökad kvalitet och minskad miljöbelastning. Vi försöker alltid vara flexibla och lösa kundens problem samt vara nära och ha en öppen dialog med kunden. För oss är det viktigt att alla anställda är väl insatta i företagets arbete så att alla strävar mot samma mål.

De anställda på Stema Transport har, förutom lastbilskörkort, truckförarutbildning, ADR-utbildning, utbildning i ekonomisk körning och övrigt som krävs av en chaufför.

Stema Transport är delägare i Uppvidinge LBC samt medlemmar i Sveriges Åkeriföretag.